Strona 5 z 7

: wtorek 13 cze 2006, 20:14
autor: ratraciak
MoÂże jeszcze zrobiÂą TVP TadÂżykistan. Poza tym, kto w TVP bĂŞdzie nagrywaĂŚ programy po rusku.

: środa 14 cze 2006, 15:16
autor: michaek
Poza tym, kto w TVP bĂŞdzie nagrywaĂŚ programy po rusku.
Tam jest wielu wybitnych dziennikarzy, ja na przykÂład chciaÂłbym zobaczyĂŚ jak Wysocka nawija po rosyjsku :devil:

A co do pomys³ów nowych programów TVP to s³ysza³em ju¿ o kilku, wiêkszoœÌ jednakowo g³upich.
Ale mog³yby powstaÌ np., TVP Moher-specjalny kana³, który mia³by odebraÌ ogl¹dalnoœÌ Tadkowi. :devil:

: środa 14 cze 2006, 18:56
autor: redaktor
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjĂŞÂła uchwa³ê w sprawie udzielenia koncesji Telewizji Polskiej na dwa kanaÂły tematyczne – TVP Rozrywka i TVP Sport.
Medialink.pl pisze:[...]WedÂług zapowiedzi, obie stacje miaÂłyby ruszyĂŚ w najbliÂższych miesiÂącach. TVP chce, aby TVP Rozrywka i TVP Sport znalazÂły siĂŞ w ofercie sieci kablowych i platform cyfrowych.

W ofercie programowej TVP Rozrywka znajdÂą siĂŞ programy rozrywkowe, kabaretowe, filmy fabularne czy sztuki teatru telewizji. Nowy kanaÂł ma byĂŚ uzupeÂłnieniem innej stacji tematycznej publicznej telewizji – TVP Kultura.

Na antenie TVP Sport ma byĂŚ miejsce dla dyscyplin sportowych pomijanych przez inne stacje telewizyjne. – Chcemy budowaĂŚ zainteresowanie tymi dyscyplinami sportu, edukowaĂŚ spoÂłeczeĂąstwo – zapowiadaÂł pod koniec zeszÂłego roku na Âłamach Gazety Wyborczej Robert Korzeniowski, szef sportu TVP.

W poÂłowie kwietnia TVP zÂłoÂżyÂła do KRRiT takÂże wniosek o przyznanie koncesji dla TVP Film. W nowym kanale miaÂłyby byĂŚ emitowane filmy z caÂłego Âświata, dostĂŞpne dotychczas tylko dla wÂąskiego grona widzĂłw na festiwalach i specjalnych przeglÂądach.

: piątek 07 lip 2006, 09:19
autor: :: Kamil
Medialink.pl pisze:TVP chce, aby TVP Rozrywka i TVP Sport znalazÂły siĂŞ w ofercie sieci kablowych i platform cyfrowych.
Jeszcze jakby chciaÂła by te kanaÂły byÂły dostĂŞpne w kaÂżdej sieci kablowej to byÂłoby ok... bo przecieÂż na to wszystko idÂą nasze pieniĂŞdze wiĂŞc wszyscy powinni odbieraĂŚ w peÂłni telewizjĂŞ publicznÂą.
WirtualneMedia.pl pisze:TVP uruchomi kanaÂł historyczny

W ciÂągu kilku tygodni telewizja publiczna wystÂąpi o koncesjĂŞ dla piÂątego juÂż kanaÂłu tematycznego - TVP Historia, ktĂłry moÂże ruszyĂŚ na poczÂątku przyszÂłego roku.

Jak ujawniÂł 'Gazecie Prawnej' Marcin Bochenek, wiceprezes zarzÂądu TVP, projekt kanaÂłu TVP Historia jest juÂż na ukoĂączeniu. W ciÂągu kilku tygodni TVP wystÂąpi z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji na nadawanie. WczeÂśniej projekt przyjmie zarzÂąd. Koszt uruchomienia to 15 mln zÂł.

– Chcemy wystartowaĂŚ jak najszybciej. MyÂślĂŞ, Âże realnym terminem byÂłby poczÂątek przyszÂłego roku – mĂłwi Marcin Bochenek.

KanaÂł bĂŞdzie zarabiaÂł na opÂłatach od operatorĂłw kablowych i satelitarnych, ale takÂże na reklamach.

[...]

Do TVP Historia widzĂłw przyciÂągn¹Ì majÂą programy poÂświĂŞcone historii wspó³czesnej – dokumenty oraz publicystyka – o Polsce, a takÂże Europie i Âświecie. TwĂłrcy bĂŞdÂą teÂż czerpaĂŚ z bogatych materia³ów archiwalnych TVP, nie zabraknie produkcji zagranicznych.

– BĂŞdziemy pokazywaĂŚ historiĂŞ tak, Âże widz nie zaÂśnie – zapewnia Marcin Bochenek.

JakoÂściÂą program ma nie ustĂŞpowaĂŚ Discovery, a nawet pĂłjdzie krok dalej. ÂŻeby dotrzeĂŚ do szerokiej widowni, w tym g³ównie mÂłodzieÂży, telewizja wykorzysta internet. WidzĂłw – jak pokazaÂły badania wykonane na zlecenie TVP – nie powinno brakowaĂŚ.

– AÂż 56 proc. PolakĂłw uwaÂża, Âże obecnie w telewizji jest za maÂło historii. Z kolei aÂż 79 proc. deklarowaÂło zainteresowanie g³ównie najnowszÂą historiÂą Polski, Europy i Âświata – mĂłwi Marcin Bochenek.
Zapowiada siê nieŸle tylko ciekawe jak bêdzie z dostêpnoœci¹. Ile jeszcze bêdzie tych kana³ów tematycznych?

: piątek 07 lip 2006, 14:40
autor: maciekpro
jakie nieÂźle to nastĂŞpne badziewie.
To samo co TVN Kultura, istne badziewie.

: piątek 07 lip 2006, 15:55
autor: Mandi
Fajnie, Âże bĂŞdzie kanaÂł poÂświĂŞcony tej tematyce. OsobiÂście wolaÂłabym aby pokazywali teÂż tĂŞ "dawnÂą" historiĂŞ bo siĂŞ tym interesujĂŞ. BrakowaÂło mi czegos takiego w telewizji.

: środa 12 lip 2006, 11:28
autor: pawell
Press pisze:Andrzej Mietkowski zostaÂł peÂłnomocnikiem zarzÂądu do zorganizowania Agencji Informacji i kanaÂłu TVP Info, w ktĂłry ma zostaĂŚ przeksztaÂłcona regionalna TVP 3. Prace przygotowawcze potrwajÂą do koĂąca sierpnia.

Andrzej Mietkowski, p.o. dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i p.o. kierownik audycji informacyjnych TVP, przystĂŞpuje do restrukturyzacji programĂłw informacyjnych TVP. Ma opracowaĂŚ projekt stworzenia Agencji Informacji i nowego kanaÂłu tematycznego TVP Info. Zgodnie z koncepcjÂą Mietkowskiego Agencja Informacji powstanie na bazie TAI-u, redakcji ”WiadomoÂści”, ”Panoramy” i serwisĂłw informacyjnych TVP 3. Wszystkie programy bĂŞdÂą miaÂły wspĂłlny newsroom z wydzielonymi redakcjami poszczegĂłlnych serwisĂłw.
W kanaÂł informacyjny natomiast przeobrazi siĂŞ obecna TVP 3. Docelowo antena miaÂłaby przybraĂŚ ksztaÂłt programu informacyjno-publicystycznego na wzĂłr TVN 24. W zarzÂądzie TVP trwajÂą jednak zaciĂŞte dyskusje, czy nie powinna zachowaĂŚ bardziej regionalnego charakteru. Nie wiadomo jeszcze, kiedy miaÂłoby dojœÌ do przeksztaÂłcenia anteny. - Na razie robimy pierwsze przymiarki. Harmonogram prac bĂŞdzie konsekwencjÂą przygotowywanego projektu, ktĂłry chcĂŞ przedÂłoÂżyĂŚ do koĂąca sierpnia – tÂłumaczy Andrzej Mietkowski.
:brawa: Bardzo siĂŞ cieszĂŞ, Âże pracujÂą nad tym projektem. :D W koĂącu kanaÂł informacyjny bĂŞdzie dostĂŞpny dla wiĂŞkszosci ludzi. :] I tak wydajĂŞ mi siĂŞ, Âże moÂże byĂŚ to sukces - TVP Info powstanie na antenie popularnego juÂż kanaÂłu TVP3, ktĂłry potrafi mieĂŚ dobrÂą oglÂądalnosĂŚ - np. gdy papieÂż Benedykt XVI przybyÂł do Polski z pielgrzymkÂą TrĂłjka miaÂła ponad 10% - wiĂŞc gdyby dziaÂło siĂŞ coÂś waÂżnego udziaÂł w rynku mĂłgÂłby byĂŚ podobny. :)

: środa 12 lip 2006, 11:35
autor: MACIEK23
a ja siĂŞ nie ciesze :( uwaÂżam Âże przeobraÂżenie tvp3 kanaÂłu regionalnego (coraz bardziej tylko z nazwy) w ogĂłlnopolskÂą telewizjĂŞ informacyjnÂą to nie jest dobry pomysÂł! tvp powinien mieĂŚ kanaÂł regionalny z prawdziwego zdarzenia.

: środa 12 lip 2006, 11:57
autor: podmark
pawell pisze: TVP Info powstanie na antenie popularnego juÂż kanaÂłu TVP3, ktĂłry potrafi mieĂŚ dobrÂą oglÂądalnosĂŚ - np. gdy papieÂż Benedykt XVI przybyÂł do Polski z pielgrzymkÂą TrĂłjka miaÂła ponad 10%
Nie ponad 10 % , a jedynie 6,8% - to zasadnicza ró¿nica... Jeœli nie wierzysz to zapraszam na http://wirtualnemedia.pl/document,,1208 ... TVP_1.html . Poza tym pewnie bêdzie to tradycyjne w TVP pomieszanie - trochê regionalnoœci i trochê informacji - na pewno stacja ta nie bêdzie przypomina³a TVN 24. Bêd¹ fale protestów, ¿e powinni utworzyÌ nowy kana³, a nie przeistaczaÌ obecny - wielu ludzi chce mieÌ swoj¹ regionaln¹ stacjê zajmuj¹c¹ siê sprawami nie ca³ego kraju, a okolicy :)

: środa 12 lip 2006, 12:25
autor: pawell
podmark pisze:Nie ponad 10 % , a jedynie 6,8% - to zasadnicza ró¿nica... Jeœli nie wierzysz to zapraszam na http://wirtualnemedia.pl/document,,1208 ... TVP_1.html .
:> Faktycznie, nie wiem skÂąd mi siĂŞ wziĂŞÂło to 10%. :hmm: :?
podmark pisze:Poza tym pewnie bĂŞdzie to tradycyjne w TVP pomieszanie - trochĂŞ regionalnoÂści i trochĂŞ informacji - na pewno stacja ta nie bĂŞdzie przypominaÂła TVN 24.
Press pisze:Docelowo antena miaÂłaby przybraĂŚ ksztaÂłt programu informacyjno-publicystycznego na wzĂłr TVN 24.
Ale jeszcze dyskusje trwajÂą na temat jak ma wygladaĂŚ ten kanaÂł informacyjny. :roll: Nie zaszkodziÂłoby gdyby dali te serwisy regionalne, a nawet moÂże byĂŚ to dodatkowy + tej stacji. :)

: środa 12 lip 2006, 12:29
autor: Marcin
Ale serwisy informacyjne w stacji regionalnej to nie wszystko. Szczerze mĂłwiÂąc wydaje mi siĂŞ, Âże lokalne oÂśrodki bĂŞdÂą protestowaĂŚ. :]

: środa 12 lip 2006, 12:32
autor: MACIEK23
no tak ale w oficjalnej informacji w serwisie prasowym na stronie tvp nie pisze nic o zmianie w tvp3 tylko o kanale tvp info. :?

: środa 12 lip 2006, 12:33
autor: salladyn
MoÂżna stworzyĂŚ kanaÂł informacyjny z serwisami regionalnymi. Najlepszym tego przykÂładem jest CT24. To jest normalny kanaÂł informacyjny tyle Âże co jakiÂś czas nadaje rĂłwnieÂż informacje z regionĂłw.

Ja mam inn± obawê. Jestem pewien ¿e ten kana³ to bêdzie tuba propagandowa PIS. Bardzo polubi³em PANORAMÊ a¿ tu nagle materia³ o tym jacy to koalicjanci PIS s± filantropami. Pomagaj± dzieciom, funduj± kolonie itd. Inne partie te¿ uczestnicz± w akcjach charytatywnych. Tymaczsem pokazli trzech pos³ów, uwaga: z PIS, z SAMOOBRONY i z LPR. Przypadek :?: Za du¿o tych przypadków :x

: środa 12 lip 2006, 12:36
autor: MACIEK23
tylko nie wiem czy oÂśrodki chciaÂłyby nadawaĂŚ tylko program informacyjny... Ja odbieram tvp3 GdaĂąsk to bardzo dobra stacja regionalna oprĂłcz serwisĂłw informacyjnych (panorama :D ) majÂą takÂże inne ciekawe programy np. ukazujÂące walory kultury regionalnej ("na kociewiu" czy "Kaszebe"), a takÂże interesujÂące programy sportowe ("sport wieczorowÂą porÂą", "GMS - gdaĂąski magazyn sportowy") czy codzienny poranny program "DzieĂą dobry tu GdaĂąsk" a takÂże dobry, wakacyjny program "Lato z TelewizjÂą GdaĂąsk"

: środa 12 lip 2006, 12:43
autor: salladyn
Moim zdaniem pasma regionalne powinny byĂŚ przesuniete do TVP2. Od pewnego czasu i tak regionalne serwisy informacyjne sÂą tam juÂż nadawane a dziĂŞki temu Âże TVP2 ma lepszy zasiĂŞg to informacje z regionu mogÂłoby oglÂądaĂŚ wiĂŞcej osĂłb.