Polsat News

Dyskusje na temat pozostałych stacji telewizyjnych.

Moderator: Łukasz

ODPOWIEDZ
Greg Haus
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1773
Rejestracja: wtorek 22 sie 2006, 10:11

Polsat News

Post autor: Greg Haus »

To juz chyba pewne ,Âże wkrĂłtce tvn24 przybedzie konkurencja. Co do tvp info to wiem, Âże nie bedzie to telewizja najwyÂższych lotĂłw. Natomiast kanaÂł informacyjny polsatu moÂże juz sie okazac lepszym partnerem do rywalizacji...
Wirtualnemedia pisze:W³aœciciel telewizji Polsat, Zygmunt Solorz-¯ak, zapowiada uruchomienie w ramach grupy Polsat w 2007 r. co najmniej jednego, a byÌ mo¿e kilku kana³ów tematycznych, w tym prawdopodobnie informacyjnego. Niewykluczone, ¿e stanie siê to poprzez przejêcie jakiegoœ kana³u.
Prawdopodobnie chodzi tu o kanaÂł tv biznes...

A tu kolejny news:
WirtualneMedia pisze:Solorz-ÂŻak, wÂłaÂściciel Polsatu, zamierza stworzyĂŚ stacjĂŞ informacyjno-biznesowÂą, konkurencyjnÂą wobec TVN 24.

Ma powstaÌ na bazie TV Biznes. Solorz zastanawia siê nad kupnem stacji, otrzyma³ bowiem od jej w³aœciciela ofertê kupna udzia³ów - poda³ "Dziennik".

Wed³ug informacji "Dziennika" do Zygmunta Solorza-¯aka wp³ynê³y dwie oferty: wspó³pracy programowej i kupna telewizji. - Rozwa¿amy jej zakup, decyzjê podejmiemy w styczniu - mówi anonimowo osoba zbli¿ona do prezesa Solorza. Piotr Bare³kowski, prezes TV Biznes, twierdzi, ¿e stacja rozmawia z Grup¹ Polsat jedynie o wspó³pracy programowej.

- Bêdziemy mieli udzia³owca, ale nie mogê jeszcze powiedzieÌ, kto to jest. Myœlê, ¿e bêdziemy mogli go ujawniÌ w styczniu - mówi szef TV Biznes. Na czym ma polegaÌ wspó³praca programowa, nie chcia³ jednak zdradziÌ. Wed³ug informacji "Dziennika" w TV Biznes mia³by zainwestowaÌ osobiœcie Zygmunt Solorz-¯ak, a nie spó³ka nale¿¹ca do Grupy Polsat.

TV Biznes powsta³a w 2004 r. Sfinansowa³ j¹ biznesmen i biochemik prof. Piotr Chomczyùski, do którego nale¿y prawie 100 proc. udzia³ów. Rok temu mówi³, ¿e zainwestowa³ w ni¹ ju¿ 25 mln z³. Mo¿na siê wiêc spodziewaÌ, ¿e podobn¹ kwotê bêdzie chcia³ uzyskaÌ z jej sprzeda¿y.

Konkurencja mo¿e okazac sie dobra aczkolwiek trudna dla tvn24. Polsat napewno zbuduje nowoczesne studio. Pozatym nowoœÌ zawsze przyciagaj¹. Poczekamy zobaczymy. Ciekawe jak bedzie nazywaÌ sie ten kana³... :?
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

W obecnej chwili kanaÂł informacyjny Polsatu nie ma szans na realnÂą walkĂŞ z TVN24.
TVN24 ma ju¿ markê i ca³¹ plejadê gwiazd pod swoimi skrzyd³ami, a ramówka od stycznia bêdzie jeszcze lepsza. Poza tym Solorz jest sk¹py i nie spieszy³ bym siê tak z tym studiem. :devil:

"Wydarzenia" miaÂły walczyĂŚ z "Faktami", a co z tego wyszÂło wszyscy dobrze wiemy.
adam
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2836
Rejestracja: wtorek 08 sie 2006, 23:19
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: adam »

No to bĂŞdzie ciekawe ktoÂś szuka bankructwa :spiewa: :spiewa:
Polska jest zbyt maÂłym krajem Âżeby pomieÂściĂŚ na rynku medialnym trzy kanaÂły informacyjne .
Wszyscy s¹ zafascynowani sukcesem Pana Waltera ,ale co wysz³o jemu niekoniecznie musi wyjœÌ Solo¿owi.A w kana³ tvp info to ja wogóle nie wierzê.
Pewnie Polsat bĂŞdzie chciaÂł podkupiĂŚ najlepszych dziennikarzy z tvn,tvn24 i tvp-pĂŞsje pĂłjdÂą w gĂłrĂŞ tylko do czasu jak to wszystko siĂŞ zaÂłamiĂŞ.
GÂłupotÂą kaÂżdego dziennikarza z tvn24 by byÂło jakby odszedÂł z najlepszej telewizji do polsatu przecieÂż oni sÂłabo radzÂą sobie w tej sytuacji a co dopiero jak trzeba bĂŞdzie prowadziĂŚ program przez 24 godz :mhm:
Greg Haus
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1773
Rejestracja: wtorek 22 sie 2006, 10:11

Post autor: Greg Haus »

Marcin pisze:W obecnej chwili kanaÂł informacyjny Polsatu nie ma szans na realnÂą walkĂŞ z TVN24.
TeÂż tak uwazam - nie jest to wielkie zagroÂżenie jak narazie.
adam pisze:Polska jest zbyt maÂłym krajem Âżeby pomieÂściĂŚ na rynku medialnym trzy kanaÂły informacyjne .
Akurat tu siĂŞ z Toba nie zgodze. Sukces TVN24 pokazaÂł ,Âże Polacy potrzebuja news'Ăłw. Dalej tez uwaÂżam ,Âże tvp info nie moÂżna uznawac za kanaÂł rĂłwnej rangi co tvn24.

Czyta³em te¿ w jednym z wywiadów chyba z Lisem ( w okresie kiedy tvn24 konczy³o 5 lat), ¿e fox news zastanawia³ sie nad stworzeniem wlasanego kana³u informacyjnego w Polsce. Sk³onic ja mia³o do tego zerwanie wspó³pracy z iti i wzrost popularnoœci tvn24, które jest obecnie najbardziej ogladanym kana³em temetycznym w Polsce.
adam
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2836
Rejestracja: wtorek 08 sie 2006, 23:19
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: adam »

Dwa konkurujace kana³y to sie zgodzê ale jakbyœ wzi¹³ pod uwagê ¿e dzienna ogladalnoœÌ tvn24 to ledwo ponad 3 miliony ludzi to jak to podzieliÌ przez trzy :spiewa: :spiewa:
Wielu Ludzi z tvn 24 z przyzwyczajenia nie zrezygnuje i raczej raczkowanie polsatu nie przysÂłuzy sie wzrostowi ogladalnoÂści
Greg Haus
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1773
Rejestracja: wtorek 22 sie 2006, 10:11

Post autor: Greg Haus »

3 miliony jak na taki kanaÂł uwaÂżam Âże to Âświetna ogladalnoÂśc - kanaÂły informacyjne nie moga miec takiej ogladalnoÂści jak kanaÂły nie tematyczne bo ile mozna np. sÂłuchac serwisĂłw informacyjnych mowiÂących o tych samych newsach :)
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

Te 3 miliony to oczywiœcie suma wszystkich widzów danego dnia. Ogl¹dalnoœÌ jednego programu wynosi maksymalnie 500-700 tys., œrednio ok. 200 tys.
Greg Haus
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1773
Rejestracja: wtorek 22 sie 2006, 10:11

Post autor: Greg Haus »

Wiem :) Ale to i tak dobry wynik - niesÂądzisz?? :P
adam
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2836
Rejestracja: wtorek 08 sie 2006, 23:19
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: adam »

Wynik znakomity zgadzam siĂŞ :brawa: :brawa:
SoloÂż to powaÂżny businesman a chce siĂŞ pakowaĂŚ w wojnĂŞ medialnÂą ktĂłrej napewno nie wygra
¯eby stan¹Ì do walki z tvn24 musia³by miec niebagatelny kapita³ a z tym mo¿e mieÌ ma³y problem
Obawiam siê ¿e w tej walce mo¿e ucierpieÌ autorytet dziennikarzy gdy¿ aby zwiêkszyÌ ogladalnoœÌ bêd¹ bardziej nara¿eni na wpuszczanie siê w maliny .
Bojê siê ¿e pojawi siê wielu nie¿etelnych dziennikarzy którzy bardzo obni¿¹ poziom
Greg Haus
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1773
Rejestracja: wtorek 22 sie 2006, 10:11

Post autor: Greg Haus »

WirtualneMedia pisze: Myœlimy o utworzeniu nowych kana³ów tematycznych. Prawdopodobnie powstanie kana³ informacyjny, o którego utworzeniu myœlimy od dawna. Na razie trudno mówiÌ o konkretach, bo jeszcze kana³u nie ma. Bêdziemy siê zastanawiaÌ, czy utworzyÌ go na bazie TV4, TV Biznes czy mo¿e produkcji w³asnej - mówi dla "Puls Biznesu" Zygmunt Solorz-¯ak, w³aœciciel i szef rady nadzorczej Polsatu.

Polsat byÂł juÂż wczeÂśniej wymieniany jako firma zainteresowana kupnem TV Biznes, ktĂłry od kilku miesiĂŞcy szuka inwestora. Piotr BareÂłkowski, prezes tej stacji, mĂłwi, Âże rozmowy z inwestorem powinny siĂŞ zakoĂączyĂŚ w styczniu.

Wg "PB" szefem kanaÂłu informacyjnego Polsatu ma zostaĂŚ Tomasz Lis.


Teraz widaĂŚ ze polsat moÂże teÂż bazowaĂŚ na tv4... :?
aveo
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1341
Rejestracja: wtorek 11 lip 2006, 01:56
Lokalizacja: Danzig

Post autor: aveo »

wiadomo,Âże Lis miaÂłby zostaĂŚ szefem,nikogo innego w Polsacie nie widzĂŞ na tym miejscu....

ja myÂślĂŞ,Âże powinna byĂŚ konkurencja dla tvn24,dlatego Âże powinny byĂŚ conajmniej 2 kanaÂły newsowe.jedno-jedyne ÂźrĂłdÂło to za maÂło.punktĂłw widzenia jest potrzebnych wiele,a tvn24 pod wpÂływem konkurencji,ktĂłra dla nich stanie siĂŞ realnÂą konkurencjÂą za dopiero kilka dobrych lat,rozwinie siĂŞ jeszcze bardziej i pokaÂże wreszcie te swoje moÂżliwoÂści,na ktĂłre jeszcze niby za wczeÂśnie...
work work work
gdzie są te wakacje??!!
жду тебя...
Greg Haus
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1773
Rejestracja: wtorek 22 sie 2006, 10:11

Post autor: Greg Haus »

Zgadzam siĂŞ, ze konkurencja dobrze tvn24 zrobi :P
Memory
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 337
Rejestracja: czwartek 30 lis 2006, 08:51

Post autor: Memory »

w sumie racja konkurencjia dobrze ale chyba raczej nie powaÂżnie zagraÂżajÂąca <narazie> :P :)

Lis szefem-to logiczne, ze on miaÂł by byĂŚ szefem bo polsat nie ma zabardzo kogo tam wstawiĂŚ wszĂŞdzie tylko Lis ,Lis Lis bo nie majÂą innych dobrych dziennikarzy i tylko nim mogÂą siĂŞ pochwalic . Lis musi robiĂŚ tam wszystko :devil: nie to co TVN majÂą caÂłkiem sporutkÂą grupe niezawodnych, wspaniaÂłych dziennikarzy :P
...najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu.
adam
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2836
Rejestracja: wtorek 08 sie 2006, 23:19
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: adam »

Lis napewno za stoÂłem prezenterskim zasiadaĂŚ nie zamierza .wiĂŞc automatycznie by musiaÂł zostaĂŚ szefem.
Zgadzam siê ze wszystkimi ¿e konkurencja podwy¿szy jakoœÌ tvn24 i polsatu
cfc_champion
Początkujący
Początkujący
Posty: 84
Rejestracja: środa 01 lis 2006, 21:08
Kontakt:

Post autor: cfc_champion »

adam pisze:Wynik znakomity zgadzam siĂŞ :brawa: :brawa:
SoloÂż to powaÂżny businesman a chce siĂŞ pakowaĂŚ w wojnĂŞ medialnÂą ktĂłrej napewno nie wygra
¯eby stan¹Ì do walki z tvn24 musia³by miec niebagatelny kapita³ a z tym mo¿e mieÌ ma³y problem
No co do kapitaÂłu to bym sie nie zgodziÂł. MuszĂŞ przypomnieĂŚ (jeÂśli ktoÂś nie wie), Âże to Solorz - ÂŻak jest najbogatszym czÂłowiekiem w Polsce (382. miejsce w Forbes - dane 2006).

Z jednej strony nie wydaje mi siĂŞ, Âżeby nowy kanaÂł informayjny Polsatu mĂłgÂł pokonaĂŚ TVN24 - no chyba, Âże T. Lis by usiadÂł na stoÂłem, a na to nie liczĂŞ. Sam powiedziaÂł, Âże tylko ze wzglĂŞdu na finanse pracuje w TV i dziÂś juÂż wcale by nie chaÂł poprowadziĂŚ Âżadnego programu informacyjnego.

Z drugiej jednak strony - pomijaj¹c u³omnoœÌ "Polsatowskich" dziennikarzy - nowy kana³ ma szansê. TVN24 ma ca³¹ gamê m³odych i zdolnych dziennkarzy, Polsat te¿ mo¿e siê o takich postaraÌ.

TVN24 te¿ na pocz¹tku nie dawali szans (choÌ faktem jest, ¿e to jest pierwsza ca³odobowa telewizja informacyjna), a bez problemu odnios³a sukces - a sukces odnios³a w szczególnoœci atakiem na WTC - dwa tygodnie po uruchomieniu stacji. Wtedy ca³a Polska mia³a mo¿liwoœÌ poznaÌ mo¿liwoœci nowej telewizji.
Kamil Durczok, Justyna Pochanke, Anita Werner i Grzegorz Kajdanowicz oraz Beata Tadla i Piotr Marciniak
Fakty - codziennie o 19:00 w TVN
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika