W sprawie niektórych userów

Dyskusje na temat forum. Problemy techniczne, zmiany, sugestie, regulamin.

Moderator: Łukasz

ODPOWIEDZ
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

W sprawie niektĂłrych userĂłw

Post autor: kamuii »

czy ktoœ moze mi wyjaœniÌ czemu s³u¿¹ posty 2 userów ? niewazne których... kto chce ten poszuka, którzy notorycznie wklejaj¹ swoje ulubione 2 strony z jakimiœ sklepami z osprzêtem komputerowym czy innym badziewiem do kompów ??? Ja nie wiem mo¿e komuœ siê to przydaje ale czy nie mo¿na raz ? albo na prv ?
Zaczyna mnie to wku...aĂŚ :twisted: :evil:
Tak trudno zaÂłoÂżyĂŚ bana ?

http://www.checkproxy.net/
Android <3
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

Android <3
:: Kamil
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1333
Rejestracja: sobota 19 mar 2005, 17:00
Lokalizacja: Mazowsze
Kontakt:

Post autor: :: Kamil »

ÂŁukaszu, czy nie potrafisz zbanowaĂŚ tego uÂżyszkodnika?? Na to teÂż brakuje czasu?
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

Nie bÂądÂź zÂłoÂśliwy. Gdybym potrafiÂł, to juÂż dawno bym to zrobiÂł.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

ma zmienne IP ? a nazwy nie moÂżesz zbanowaĂŚ ???

hmmm szkoda :?
Android <3
Krzysiek
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 1
Rejestracja: niedziela 02 paź 2005, 21:13

Post autor: Krzysiek »

Jak ma zmienne IP w dodatku na Neostradzie to tylko pomoze zbanowanie caÂłego konkretnego Zakresu IP.
ale jak jest "mÂądry" to i to ominie.I wtedy nic z Bana
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

Tylko w ten sposĂłb pewnie zbanowanych by zostaÂło kilka powiatĂłw. I nikt z tego regionu, korzystajÂący z Neostrady, nie dostaÂłby siĂŞ na forum...
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
arrow
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1446
Rejestracja: środa 21 lip 2004, 12:43

Post autor: arrow »

E tam, nie t³umacz siê g³upio, jestes admin to banuj pó³ Polski :!: :evil2: <ironia, dla tych co nie zrozumieli> -->
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

ponawiam pytanie ... a nicka nie da siĂŞ zbanowaĂŚ ??
Bo to juÂż 2 raz ta sama osba jest
Android <3
arrow
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1446
Rejestracja: środa 21 lip 2004, 12:43

Post autor: arrow »

Nick zawsze moÂżna zaÂłoÂżyĂŚ nowy, to nic nie da. -->
barvsson
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 30
Rejestracja: czwartek 01 wrz 2005, 12:38
Lokalizacja: Stalingrad

Post autor: barvsson »

Czyli jesteÂśmy bezsilni??!!?? aaaaarrgh.... :evil:
"Co z ideą ? Co z programem?
Gdzie kierunek co wskazany był na zawsze zachwalany?"
sequlatin
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 1
Rejestracja: sobota 30 kwie 2005, 14:06
Lokalizacja: Poznań

Post autor: sequlatin »

Witam wszystkich forumowiczów, z doœwiadczenia wiem, ¿e najlepszym sposobem banowania osób z Neostrad¹ jest blokowanie tylko i wy³¹cznie adresów e-mail (o ile wiem forum to posiada aktywacjê kont, wiêc e-mail jest niezbêdny do zarejestrowania konta). Po zbanowaniu jednego adresu e-mail, aby za³o¿yÌ nastêpne konto trzeba zak³adaÌ kolejne. Myœlê, ¿e przy 3 zablokowanym adresie, natrêtowi odechcia³oby siê powrotu na forum :wink:
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi. Albert Einstein
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

:brawo: a do tego jeszcze nazwĂŞ i bĂŞdzie git :D
Android <3
podmark
Bywalec
Bywalec
Posty: 586
Rejestracja: niedziela 18 wrz 2005, 09:07

Post autor: podmark »

Co prawda temat nosi nazwê *W sprawie niektórych userów*, ale ja chcia³bym podzieliÌ siê z pewnym pomys³em. Na forum serwisu tvn.tivi.pl jest zarejestrowanych 989 u¿ytkowników. Jest to imponuj¹ca liczba i wszystko wydaje siê ok., jednak jest pewne ale... A¿ 560 osób nie napisa³o ani jednego posta - zarejestrowali siê i tyle. Wg mnie Ci userzy (po 7 dniach od zarejestrowania i nie napisania posta) powinni byÌ usuwani. Adminie zrób z tego forum jakieœ wyj¹tkowe wirtualne miejsce, a nie tylko sztuczny t³ok - na forum Big Brother Show te¿ siê kasuje konta, których w³aœciciele nie wykazuj¹ chêci pisania i jest ok. Przecie¿ nikomu nie chodzi o iloœÌ, a jakoœÌ !!
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

Powiedzenie o iloœci i jakoœci jest dobre, ale tylko wtedy, gdy ktoœ przedk³ada iloœÌ nad jakoœÌ. W przypadku forum iloœÌ zarejestrowanych userów nie ma ¿adnego wp³ywu na jakoœÌ i zawartoœÌ merytoryczn¹ postów. Z tej czêœci, która nic nie pisze nale¿y wyró¿niÌ po³owê, która nie pisze, ale tu zagl¹da. Takich osób jest bardzo du¿o. Maj¹ swój nick po to, ¿eby mieÌ dostêp do dzia³ów dla osób zarejestrowanych i tak¿e po to, ¿eby nowe posty wyró¿nia³y im siê na pomaraùczowo. Sprawdzanie, którzy userzy zagl¹daj¹ tutaj i nie pisz¹, a którzy nie zagl¹daj¹ w ogóle wydaje mi siê bezsensowne. Poza tym istniej¹ jeszcze tacy, którzy najpierw przez d³ugi czas czytaj¹, a po wielu miesi¹cach pisz¹ pierwszego posta, przyznaj¹c sie do tego, ¿e dotychczas tylko czytali.

Zreszt¹ najwiêksze forum medialne w Polsce (Medialinka) ma dok³adnie takie same zasady odnoœnie userów, jak my. Naprawdê bardzo rzadko zdarza siê, ¿e nie pisz¹cy userzy s¹ kasowani, bo ciê¿ko odró¿niÌ niepisz¹cych od czytaj¹cych, którzy chc¹ mieÌ swój nick.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika