Platforma cyfrowa NC+ - dyskusja ogólna

Wymiana poglądów w sprawie kanałów telewizyjnych, projektów internetowych i platformy satelitarnej Canal+.

Moderator: Łukasz

ODPOWIEDZ
pawell
Fanatyk :)
Fanatyk :)
Posty: 5465
Rejestracja: środa 27 lip 2005, 14:12
Lokalizacja: Żyrardów

Platforma cyfrowa N - dyskusja ogólna

Post autor: pawell »

tvn.tivi.pl pisze:Grupa ITI uruchamia w³asn¹ platformê cyfrow¹ nowej generacji. W jej ofercie pojawi siê wiêkszoœÌ osi¹galnych na polskim rynku kana³ów telewizyjnych oraz zupe³nie nowe propozycje. Platforma bêdzie dostêpna od jesieni.

DostĂŞp do platformy bĂŞdzie oparty o rozwiÂązania satelitarno- internetowe - podaje komunikat ITI. Produkt ma byĂŚ skierowany do masowego widza, bĂŞdzie wiĂŞc Âłatwy w obsÂłudze i przystĂŞpny cenowo.
W sk³ad platformy wejd¹ zapewne wszystkie stacje grupy ITI oraz nowotworzone kana³y tematyczne. W bie¿¹cym roku zapowiadane jest uruchomienie dwóch kana³ów tematycznych, w tym TVN Med. Wczoraj, szefostwo ITI zapowiedzia³o z³o¿enie do KRRiT wniosku o koncesjê dla nowego kana³u, jednak nie ujawniono o jaki kana³ chodzi. Grupa ITI niedawno wygra³a przetarg na prawa do rozgrywek Ligi Mistrzów na lata 2006 - 2009 i zgodnie z umow¹ musi transmitowaÌ je w telewizji kodowanej. Prawdopodobnie powstanie kana³ sportowy, w którym obejrzymy zmagania pi³karzy.
No dobrze, ale czy nie maj¹ juz za du¿ej konkurencji :?: Cyfra+ i Cyfrowy Polsat ju¿ s¹, teraz bêdzie 3. :> :roll: I ciekawe czy tak jak w przypadku tych 2 platform, na tej ITI nie bêdzie kana³ów z grupy polszmatów i Canal+ :?: :>

Pomys³ dobry, ale walka o u¿ytkownika b¿dzie ciê¿ka chyba, ¿e dadz¹ bardzo niskie ceny. :P I w³aœnie poczekam i zobaczê jak to bêdzie, bo mo¿e za³o¿ê t¹ platformê, bo moja kablówka jest bardzo kiepska. :/

WiĂŞcej tu >>> http://www.iti.pl/pdf/2006_05_16_PressR ... orm_PL.pdf

A co Wy sÂądziecie o tym :?:
Ostatnio zmieniony wtorek 16 maja 2006, 18:00 przez pawell, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu MAM TALENT! :D
salladyn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1229
Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2005, 17:51

Platforma cyfrowa ITI

Post autor: salladyn »

3 platformy cyfrowe to sÂą chyba tylko we Francji.Nie wiem czy to dobry pomysÂł. ChociaÂż z drugiej strony chĂŞtnie bym kupiÂł wÂłaÂśnie sam pakiet TVN bo nie ukrywam Âże najbardziej to mi zaleÂży na TVN24. :roll: MyÂślĂŞ Âże ITI utworzy na razie tylko kanaÂł biznesowy i sportowy no i TVN MED oczywiscie.Moim zdaniem Âświetnym pomysÂłem byÂłoby utworzenie kanaÂłu kulinarnego.AÂż siĂŞ dziwiĂŞ Âże jeszcze nikt na taki pomysÂł nie wpadÂł.BBC FOOD cieszy siĂŞ ogromnÂą oglÂądalnoÂściÂą i jestem pewien Âże kanaÂł tematyczny TVN poÂświĂŞcony kuchni byÂłby strzaÂłem w dziesiÂątkĂŞ.
Płyńcież Rodacy do Narodu swego ! Płyńcież wy do Narodu Waszego św. chyba przeklętego. Płyńcież wy do Stwora tegoż Św.Ciemnego,co od wieków zdycha,a zdechnąć nie może!
Awatar użytkownika
jott kott
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 114
Rejestracja: czwartek 28 paź 2004, 18:19
Lokalizacja: Poznań

Re: Platforma cyfrowa ITI

Post autor: jott kott »

salladyn pisze:3 platformy cyfrowe to sÂą chyba tylko we Francji.
Nie tylko, w latach 1998-2002 byÂły teÂż w Polsce, poza tymi dwoma ktĂłre sÂą obecnie byÂła Wizja TV, przejĂŞta po czterech latach przez Canal+.
PomysÂł ITI jest ciekawy, miejmy tylko nadziejĂŞ, Âże podobnie jak Wizja nie skoĂączÂą ;)

Ale raczej to jest skazane na sukces, bardziej wierzĂŞ w przejĂŞcie Cyfry+ przez ITI niÂż w upadek platformy cyfrowej ITI ;)
salladyn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1229
Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2005, 17:51

Post autor: salladyn »

Drogi Jott Kocie, wiem ¿e w Polsce te¿ by³y 3 platformy cyfrowe.No i w³aœnie wizja tv tak skoùczy³a jak skoùczy³a.Co ciekawe to Cyfra + wystartowa³a póŸniej od Wizjii i to Cyfra + musia³a goniÌ wizjê tv.
Płyńcież Rodacy do Narodu swego ! Płyńcież wy do Narodu Waszego św. chyba przeklętego. Płyńcież wy do Stwora tegoż Św.Ciemnego,co od wieków zdycha,a zdechnąć nie może!
podmark
Bywalec
Bywalec
Posty: 586
Rejestracja: niedziela 18 wrz 2005, 09:07

Re: Platforma cyfrowa ITI

Post autor: podmark »

salladyn pisze:Âświetnym pomysÂłem byÂłoby utworzenie kanaÂłu kulinarnego.AÂż siĂŞ dziwiĂŞ Âże jeszcze nikt na taki pomysÂł nie wpadÂł.
Otó¿ wpad³:
Medialink.pl pisze: Canal+ tworzy nowy kanaÂł telewizyjny o nazwie Kuchnia.tv. Stacja, ktĂłra bĂŞdze pierwszÂą w Polsce o tematyce kulinarnej, ruszy juÂż jesieniÂą. DostĂŞp do niej bĂŞdÂą mieĂŚ abonenci platformy Cyfra+ oraz wybranych sieci kablowych.
ZawartoœÌ programow¹ kana³u Kuchnia.tv bêd¹ stanowiÌ przede wszystkim audycje najlepszych producentów z Anglii, USA, Kanady, Australii i Francji, ale tak¿e produkcje w³asne.

OprĂłcz poznawania klasycznych i praktycznych przepisĂłw, widzowie bĂŞdÂą mogli podpatrzeĂŚ, jak gotujÂą znani na caÂłym Âświecie szefowie kuchni. Na antenie kanaÂłu Kuchnia.tv coÂś dla siebie znajdÂą zarĂłwno wyrafinowani smakosze, jak i osoby stawiajÂące w kuchni pierwsze kroki.

Nie zabraknie kulinarnych podró¿y po wszystkich kontynentach, porad dla m³odych rodziców oraz osób pragn¹cych od¿ywiaÌ siê zdrowo i niskokalorycznie. Pojawi siê tak¿e pasmo rozrywkowe z programem typu reality show oraz z filmami fabularnymi, nawi¹zuj¹cymi do tematyki kulinarnej.

Kuchnia.tv ma byĂŚ kanaÂłem dla widzĂłw poszukujÂących nowych smakĂłw, dla ktĂłrych jedzenie jest przyjemnoÂściÂą, a gotowanie sztukÂą i rozrywkÂą. Kuchnia prezentowana na antenie bĂŞdzie przystĂŞpna i zarazem inspirujÂąca.
khornik
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 407
Rejestracja: niedziela 19 mar 2006, 11:04
Lokalizacja: Toruń/Moherowo City

Post autor: khornik »

3 platformy to za duzo co potwierdza egzystencja Wizji TV. Do tej pory dÂązono do ostatecznego polaczenia Polsatu i Cyfry w przeciÂągu kilku lat. JeÂżeli jednak oferta ITI bedzie dobra to beda mieli szanse na walke z Polsatem bo aby walczyc z CyfrÂą + trzeba troche pobyĂŚ na rynku. Poza tym bedzie to najnowoczeÂśniejsza platforma cyfrowa w Polsce wiec majÂą szanse.
dziękuję wszystko dobrze w przeciwieństwie do niektórych na tym "forum"...
redaktor
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 182
Rejestracja: środa 25 sty 2006, 21:30

Post autor: redaktor »

Komentarz prezesa spó³ki Canal+ Cyfrowy, Arnaud de Villeneuve:
- PotencjaÂł rynku wskazuje, Âże nie ma miejsca na trzeciÂą takÂą platformĂŞ.

- Nie obawiamy siê o nasz¹ pozycjê lidera w dziedzinie p³atnej telewizji. Inwestujemy w zawartoœÌ programow¹. Jesieni¹ oferta Cyfry+ bêdzie dostêpna nie tylko drog¹ satelitarn¹, ale tak¿e poprzez ³¹cza telefoniczne ADSL.

- Na razie trudno komentowaÌ, poniewa¿ nie s¹ znane szczegó³y projektu i nie wiemy czy chodzi o model podobny do istniej¹cych ju¿ dwóch platform satelitarnych. Tendencja œwiatowa jest wrêcz odwrotna, na rozwiniêtych rynkach satelitarne platformy cyfrowe ³¹cz¹ siê, tak jak to siê dzieje obecnie we Francji. Na pewno trzeciemu graczowi bêdzie bardzo trudno zaistnieÌ na rynku.
pawell
Fanatyk :)
Fanatyk :)
Posty: 5465
Rejestracja: środa 27 lip 2005, 14:12
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: pawell »

No to jak powstanie platforma ITI to kanaÂły TVN bĂŞdÂą nadal dostĂŞpne na Cyfrowym Polsacie:
Media2 pisze:TVN zawar³ d³ugoterminow¹ umowê z platform¹ cyfrow¹ Cyfrowy Polsat dziêki, której abonenci polsatowskiej platformy cyfrowej bêd¹ mieÌ dostêp do pakietu kana³ów tematycznych: TVN24, TVN Turbo, TVN Style i TVN Meteo.

Umowa licencyjna okreœla warunki wspó³pracy na najbli¿szych kilka lat. -D³ugoterminowa umowa z Polsatem Cyfrowym to kolejny krok w kierunku zapewnienia stacjom tematycznym TVN szerokiej dystrybucji i dostêpnoœci na najbli¿sze lata. Zawarte w umowie op³aty licencyjne odzwierciedlaj¹ wartoœÌ rynkow¹ kana³ów tematycznych - powiedzia³ Olgierd Dobrzyùski, Wiceprezes TVN 24 Sp. z o.o., odpowiedzialny m.in. za kana³y tematyczne Grupy TVN.
No i dobrze jeszcze ciekawe jak stoj¹ z Cyfr¹+. :roll: Powinni sie dogadac do jesieni zeby póŸniej nie by³o tak jak z kana³ami polszmatu na platfornie Cyfra+ i odwrotnie... :roll:
Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu MAM TALENT! :D
redaktor
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 182
Rejestracja: środa 25 sty 2006, 21:30

Post autor: redaktor »

WirtualneMedia.pl pisze:ITI skÂłada wniosek o uruchomienie platformy
14.06.2006

Do KRRiT wp³yn¹³ wniosek od grupy mediowej ITI o uruchomienie platformy cyfrowej.

„We wniosku jest lista kana³ów tematycznych produkowanych przez TVN” – mĂłwi nam Agnieszka Ogrodowczyk z KRRiT.

Chodzi emisjê programów telewizyjnych: TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, TVN Style i TVN Gra, ale nie jest to ca³kowita oferta programowa przysz³ej platformy, a jedynie zbiór dotychczas istniej¹cych kana³ów.

W zesz³ym miesi¹cu ITI Holdings S.A. poinformowa³a, ¿e na jesieni 2006 roku uruchomi w³asn¹ platformê cyfrow¹ nowej generacji. Projekt ma po³¹czyÌ ofertê programow¹ i rozwi¹zania technologiczne dotychczas na naszym rynku niedostêpne.
Kuba
Bywalec
Bywalec
Posty: 876
Rejestracja: sobota 08 kwie 2006, 17:20
Lokalizacja: opolskie
Kontakt:

Post autor: Kuba »

KontynuujÂąc wÂątek, ktĂłry najprawdopodobniej zostanie zamkniĂŞty moje propozycje dotyczÂące pakietĂłw:
1. Pakiet podstawowy:
TVP1
TVP2
TVP3
TVP Polonia
Polsat
Polsat2
TVN
TVNSiedem
TV4
Tele5
To musiaÂłby posiadaĂŚ kaÂżdy wÂłaÂściciel platformy.
Do tego mĂłgÂłby dokupiĂŚ nastĂŞpujÂące pakiety:
2. Rozrywka:
VIVA
MTV
TVPRozrywka
TVPKultura
MTV2
MTVBase
VH1
+ stacje radiowe
3. Film
TVPFilm
KinoPolska
EuropaEuropa
Hallmark
AleKino
Romantica
AXN
AXNSci-Fi
AXNCrime
4. FilmPlus:
Canal+
Canal+Film
HBO
HBO2
Cinemax
Cinemax2
5. TVNPlus:
TVNStyle
TVNTurbo
TVNMeteo
TVNGra
TVNLingua
TVNSport
TVN24
6. Info:
TVN24
BBCWorld
BBCNews24
CNN
EURONEWS
SKYNews
FOXNews
7. Junior:
CN/TCM
JETIX
ZIGZAP
MINIMINI
8.Sport:
EUROSport / ...2
CANAL+Sport
TVPSport
TVNSport
POLSATSport/ ...Extra
9. Wiedza:
NATIONALGeographic
PLANETE
DISCOVERY (caÂła sieĂŚ , nie wiem jak wszystkie siĂŞ nazywajÂą)
AnimalPlanet
POLSATZdrowieIUroda

W takiej sytuacji kaÂżdy mĂłgÂłby dopasowaĂŚ zestaw do swoich zainteresowaĂą i tego co naprawdĂŞ oglÂąda
nightking
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 37
Rejestracja: wtorek 02 maja 2006, 11:32

Post autor: nightking »

Wszystko fajnie tylko bez TVN PLUS to powiino byĂŚ w podstawowej czĂŞÂści :D
ITI nigdy nie zrobi tylu pakietĂłw za duÂżo by mieli zachodu Âżeby kaÂżdemu dopasowywaĂŚ

To ja swojÂą prpozycje dorzucĂŞ po maÂłym liftingu:
PAKIET "I"
TVP1 TVP2 TVP3
POLSAT POLSAT 2
TVN TVN METEO TVN SIEDEM TVN TURBO TVN STYLE TVN GRA OPCJA HDTV: 4,99 zÂł
PULS itd.
Taki badziew podstawy 14.90 zÂł

PAKIET "II"
j/w
+
AXN-y
EUROSPORT 1 i 2
ESPN
EXTREME SOPRTS i inne sportowe
JETIX & Cartoon Network
Boomerang oraz Jetix Play
Przyrodnicze czyli : Animal Planet, National Geographic, PLANETE + Discovery.
Czyli taki pakiet ktĂłry wiĂŞkszosĂŚ z nas byÂłaby skÂłonna siĂŞ zdecydowaĂŚ: 39.90 zÂł

Pakiet "III"
j/w
+
Do wyboru HBO, HBO 2 + Cinemax x2
lub Canal +
CoÂś ciekawego za dobrÂą cenĂŞ: 54.90 zÂł

Pakiet "IV"
j/w
+
Wszelakiego rodzaju programy premium: 99.90 zÂł
Tutaj bym dorzuci³ pakiet info salladyna bo jest to dobry pomys³, a zebranie tych kana³ów wymaga nak³adu finansowego.
TVN - i wszystko jasne
pawell
Fanatyk :)
Fanatyk :)
Posty: 5465
Rejestracja: środa 27 lip 2005, 14:12
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: pawell »

KonferencjĂŞ prasowÂą dotyczÂącej nowej platformy cyfrowej ITI bĂŞdzie moÂżna zobaczyĂŚ na Âżywo ( :!: ) w Onet.pl :D http://wiadomosci.onet.pl/stream.html Bardzo dobry pomysÂł. :brawa: :)
Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu MAM TALENT! :D
Kuba
Bywalec
Bywalec
Posty: 876
Rejestracja: sobota 08 kwie 2006, 17:20
Lokalizacja: opolskie
Kontakt:

Post autor: Kuba »

Wed³ug informacji "Gazety Wyborczej" zaoferuje nieznane dot¹d Polakom us³ugi, m.in. wideo na ¿¹danie (czyli mo¿liwoœÌ œci¹gania do domu filmów i programów telewizyjnych), a tak¿e telewizjê wysokiej rozdzielczoœci (HDTV), która dopiero zaczyna swoj¹ karierê w Europie.

"Telewizja juÂż jesieniÂą zmieni siĂŞ w Polsce w sposĂłb rewolucyjny" - mĂłwi Maciej Sojka, prezes ITI Neovision.

Pierwsze informacje na temat nowej platformy cyfrowej medialny holding ma zaprezentowaÌ dziœ. Uda³o siê dowiedzieÌ "GW", ¿e dostawc¹ dekoderów bêdzie firma ADB maj¹ca centrum rozwojowo-badawcze w Zielonej Górze, która zaopatruje w sprzêt m.in. w³osk¹ platformê cyfrow¹ Sky Italia. Produkowane przez ADB dla ITI dekodery bêd¹ mia³y dysk twardy o pojemnoœci 160 GB, co umo¿liwia nagranie ok. 80 godzin programu telewizyjnego. Operator zarezerwowa³ ju¿ trzy transpondery na satelicie firmy Eutelsat i zamierza u¿ywaÌ systemu kompresji danych (MPEG-4). - Na pocz¹tek na platformie cyfrowej bêdzie kilka kana³ów TVN i kilka zachodnich - twierdz¹ rozmówcy "GW".

Przypomnijmy, Âże TVN pracuje obecnie m.in. nad kanaÂłem do nauki jĂŞzykĂłw obcych, a Grupa ITI chce uruchomiĂŚ kanaÂł sportowy. Jeszcze w tym roku holding planuje zdobycie dziesiÂątkĂłw tysiĂŞcy abonentĂłw.

- W tej chwili jest w Polsce miejsce na trzeci¹ platformê. Ale jej wejœcie mo¿e spowodowaÌ, ¿e w przysz³oœci gracze na tym rynku zaczn¹ ³¹czyÌ si³y - mówi dla "GW" Aleksander Kutela, dyrektor generalny HBO Polska.

Bezpoœrednia konkurencja ostro¿nie komentuje pomys³ ITI. - Jedynym rynkiem w Europie maj¹cym dwie platformy cyfrowe jest obecnie Francja, ale i tam wkrótce bêdzie tylko jedna, bo TPS i Canal+ dosta³y zgodê na po³¹czenie. U nas bêd¹ trzy, ale miejsce jest tylko dla jednej rentownej firmy, co by³oby korzystne równie¿ dla klientów, bo wiêkszy mo¿e zaoferowaÌ wiêcej programów i us³ug - mówi "GW" Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Zdaniem Kuteli szans¹ nowego gracza s¹ zaawansowane us³ugi (np. wideo na ¿¹danie), których do tej pory ¿aden z operatorów abonentom nie proponowa³. - Ze strony ITI du¿¹ naiwnoœci¹ by³oby s¹dziÌ, ¿e istniej¹ce na rynku platformy nie myœl¹ o takich us³ugach - kwituje prezes Cyfrowego Polsatu.

Analitycy szacujÂą, Âże zakup dekoderĂłw, budowa stacji nadawczo-odbiorczej oraz koszty wynajmu miejsca na satelicie bĂŞdÂą kosztowaĂŚ GrupĂŞ ITI ok. 150 mln zÂł. Do tego naleÂży doliczyĂŚ zakupy i produkcjĂŞ programĂłw, marketing oraz budowĂŞ dziaÂłu obsÂługi klienta. Nie wiadomo jeszcze, pod jakÂą markÂą bĂŞdzie dziaÂłaĂŚ nowa platforma.
Ostatnio wokó³ tej platformy robi siê coœ g³oœno, coraz wiêcej informacji, wywiadów- to dobrze us³yszy o niej wiêcej ludzi. Czekam, a¿ rozpocznie siê prawdziwa kampania reklamowa, wtedy dopiero zacznie siê walka o klienta
salladyn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1229
Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2005, 17:51

Post autor: salladyn »

Przepraszam, ale jakoÂś nie widzĂŞ perspektyw dla tej platformy. Jak oni chcÂą wprowadziĂŚ na masowÂą skalĂŞ dekodery do HDTV z dyskiem 160 gb :shock: Bo raczej nie zmieszczÂą siĂŞ z nimi w cenie w miarĂŞ przystĂŞpnej czyli 500zÂł :lol: , a jeÂśli jakimÂś cudem by im siĂŞ to udaÂło to bĂŞdzie to rĂłwnie duÂży szajs jak dekodery do odbioru TV TRWAM. SwojÂą drogÂą to ciekawe czy na tej platformie (dziele szatana :devil: ) znajdzie siĂŞ TV TRWAM. No chyba Âże Rydzyk teÂż planuje otworzyĂŚ multipleks HDTV :lol:
Płyńcież Rodacy do Narodu swego ! Płyńcież wy do Narodu Waszego św. chyba przeklętego. Płyńcież wy do Stwora tegoż Św.Ciemnego,co od wieków zdycha,a zdechnąć nie może!
Kuba
Bywalec
Bywalec
Posty: 876
Rejestracja: sobota 08 kwie 2006, 17:20
Lokalizacja: opolskie
Kontakt:

Post autor: Kuba »

Tak , tylko jak nieoficjalnie dowiedzia³o siê Mario Radyja, ich platforma bêdzie na ¿yczenie i bêdzie mia³a system 4D. Dysk 160 GB to tylko jedna z oœmiu parycji. W styczniu 2007 wyjdzie edycja limitowana z autografem Ojca Rydzyka i ca³¹ sieci¹ Telewizji Trwam: Trwam 2, Trwam Zdrowaœ Maryjo, Trwam Ojcze Nasz, Trwam Wp³aÌ nam pieni¹¿ki, Trwam Wp³aÌ nam pien¹¿ki Extra, Trwam Wp³aÌ nam pien¹¿ki 2, Trwam Wp³aÌ nam pien¹¿ki Super, Trwam Dlaczego Ojciec Rydzyk jest DeBest itp. :devil:

[ Dodano: Czw Sie 10, 2006 10:22 am ]
Liga MistrzĂłw w TVN Meteo?


Nie wiadomo, gdzie bêd¹ transmisje z Ligi Mistrzów, bo ITI nie zd¹¿y uruchomiÌ platformy cyfrowej na pierwsz¹ kolejkê. Jeden mecz w tygodniu poka¿e TVP.

Koncern ITI w cuglach wygra³ w kwietniu przetarg na g³ówny pakiet trzyletnich praw do relacji z Ligi Mistrzów. P³ac¹c oko³o 13 mln euro, wydar³ Polsatowi Sport jego sztandarowy produkt. ITI ma prawa do pokazywania w stacji kodowanej wszystkich meczów i magazynu. Prawo do pokazania jednego meczu w tygodniu ma te¿ TVP (w poprzednim sezonie mog³a pokazaÌ dwa), która zap³aci³a poœrednikowi UEFA ok. 5 mln euro, poda³a "Gazeta Wyborcza".

ITI nie zd¹¿y jednak ze startem kana³u sportowego na pocz¹tek fazy grupowej Ligi Mistrzów (12-13 wrzeœnia).

- Zgodnie z zapowiedziami platforma ruszy jesieniÂą, ale juÂż po starcie Ligi MistrzĂłw. Prawdopodobnie na przeÂłomie wrzeÂśnia i paÂździernika - mĂłwi "Gazecie Wyborczej" Anna Czerniejewska, dyrektor departamentu komunikacji w ITI.

Co z Lig¹ Mistrzów? - Nie mo¿na przenieœÌ meczów do TVN, bo to s¹ prawa do emisji w stacji kodowanej. Szefowie zastanawiaj¹ siê co zrobiÌ - dodaje Czerniejewska.

Jak czytamy w "GW" na pewno w grê nie wchodzi odsprzeda¿ kilku pierwszych kolejek LM innej stacji. Udzielanie sublicencji jest zakazane umow¹. ByÌ mo¿e ITI bêdzie próbowa³ "wepchn¹Ì" LM na pierwsze kolejki do jednego z kana³ów tematycznych Grupy TVN. Chodzi o stacje, które nie s¹ nadawane drog¹ naziemn¹ (de facto s¹ kodowane). Ekstremalny scenariusz to relacje w TVN Turbo, czy nawet TVN Meteo. Jeœli jednak ITI w ogóle nie wyemituje pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, zostanie ukarany finansowo przez poœrednika UEFA, firmê TEAM.
No to gratulacje- jak na boisku nie bĂŞdzie siĂŞ dziaÂło nic ciekawego, to obejrzymy skrĂłt prognozy pogody, a komentatorem bĂŞdzie Zubilewicz! :brawa: :tanczy:
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika