Kolejny ośrodek TVN

Rozmowy dotyczące strony tvnfakty.pl - zmiany, błędy, problemy, oceny.

Moderator: Łukasz

Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

Nie jak "dzieci w przedszkolu" tylko jak "moja Kasia". Bo w ten sposób uzy³em tego zwrotu do Ciebie w strefie redakcyjnej, a to na pewno o nawi¹zanie do tamtej sytuacji chodzi³o. Wracaj¹c do tematu to OSTATNIO, od momentu gdy Ciê zablokowa³em na gg, ci¹gle wypowiadasz siê w tych tematach gdzie mo¿na mnie atakowaÌ. Siedzisz w dzia³ach o stronie i nieprzerwanie wmawiasz swoj¹ tezê o wy¿szoœci TVP nad TVP. Nikt ju¿ siê nie przejmuje, bo wszyscy siê przyzwyczaili, ale nawet gdy wystawisz mordkê dalej i wypowiesz siê w dziale "Telewizja TVN" to musisz o mnie wspomnieÌ dodaj¹ jak¹œ z³oœliwoœÌ.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

Nie ÂŁukaszu - mylisz siĂŞ. KiedyÂś napisaÂłeÂś na forum o dzieciach w przedszkolu i haÂśle :OdwoÂłaj to!". JeÂśli mi nie wierzysz to poszukaj. Na pewno znajdziesz.
:arrow: MyÂślisz, ze nie mam lepszych zajĂŞĂŚ niÂż atakowanie twojej osoby? A to Âśmieszne. KawaÂł roku. Przy okazji zwracam uwagĂŞ na fakt, Âże teraz Ty obwieszczasz caÂłemu Âświatu informacje o banie na gg. A przypomnieĂŚ Ci w jaki sposĂłb zareagowaÂłeÂś kiedyÂś na mojego bana? WidzĂŞ, Âże nie pamiĂŞtasz juÂż tego hasÂła o rozwydrzonym bachorze.
:arrow: SÂłowo "neofita" bynajmniej nie jest w tym przypadku zÂłoÂśliwe. PrzecieÂż widaĂŚ, ze jesteÂś fanem WydarzeĂą, a Fakty powili masz w du...
:arrow: ZresztÂą o ile mnie pamiĂŞĂŚ nie myli zawsze prĂłbowaÂłem byĂŚ w stosunku do Ciebie zÂłoÂśliwy i upierdliwy - tj od koĂąca maja 2004r. (CytujÂąc Leppera - SkoĂączyÂł siĂŞ Wersal). Tak wiĂŞc nie mĂłw, Âże to tak nagle, po banie na gg. Ewentualnie napisz, Âże nie Âżyczysz sobie takich dyskusji i ograniczymy siĂŞ do tematĂłw "Za co kochamy TVN".

PS jak tak bardzo chcesz to zajmê siê w³asnymi sprawami. Po prostu czasami mam doœÌ tego wszystkiego. Najpierw zarzucasz mi obra¿anie i atakowanie innych, a potem siê z tego wykrêcasz, jak pijana baba po weselu. Widzê, ¿e nie mam prawa wyra¿ania swoich opinii, ewentualnie nie warto ich czytaÌ, bo zawsze udowadniam jakieœ tezy, atakujê, obra¿am lub drwie.

PPS wci¹¿ nie pokaza³eœ mi fragmentu w którym atakujê, obra¿am i kpie z MaÌka.
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

Dobra wybaczam Ci, bo tym mnie rozÂśmieszyÂłeÂś:
Faustuszysko pisze:
JuÂż przy wejÂściu przywitaÂła nas tabliczka z logo jedynej w Polsce stacji informacyjnej.
I co powiedziaÂła? Wszyscy jesteÂśmy bardzo ciekawi.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

OczywiÂście zrozumiaÂłe to jest tylko wraz z fragmentem tekstu do ktĂłrego siĂŞ odnosisz. (to tak dla innych forumowiczĂłw)
Ostatnio zmieniony środa 16 mar 2005, 22:21 przez Łukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
Awatar użytkownika
Bartek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1009
Rejestracja: piątek 09 lip 2004, 17:16
Lokalizacja: Przasnysz

Post autor: Bartek »

znowu sie kur** k³óc¹ :wink:
Marcin
Przyjaciel TVNFakty.pl
Przyjaciel TVNFakty.pl
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

ÂŁukasz pisze:Siedzisz w dziaÂłach o stronie i nieprzerwanie wmawiasz swojÂą tezĂŞ o wyÂższoÂści TVP nad TVP.
Tak. :D Faustu ciÂągle twierdzi, Âże TVP jest lepsza od TVP. :D :D :D
Maciek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1411
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 20:48

Post autor: Maciek »

A to dobre, Marcin. :sweet: Co do mojego reporta¿yku, to wszystkie b³êdy poprawi(³) £ukasz, i myœlê, ¿e tak jest dobrze. Z t¹ "re¿yserk¹" to po prostu moje niedoinformowanie wychodzi. Ale có¿ - nawet, gdybym chcia³, to spytaÌ siê nie mog³em. Przyjêli nas bardzo oschle.
W g³êbi biura znajduje siê bowiem monta¿, przy której ci¹gle ktoœ pracuje.
ÂŁukaszku, ja siĂŞ pod tym nie podpisujĂŞ. :suchy:

Je¿eli zaœ chodzi o mój styl, to jakbym s³ysza³ moj¹ nauczycielkê polskiego, MaÌku. Ostatnio dosta³em 4+, co jest dla mnie - ambitnego w tym przedmiocie wyj¹tkowo bardzo - wynikiem s³abym. A z oceny odjê³a mi pani za "ziemianina" w odniesieniu do cz³owieka, osoby. Có¿ - nie chcia³em robiÌ powtórzeù, wiêc nakombinowa³em... :w00t:

ÂŁukasz, zablokuj na razie mĂłj tekst. Trzeba go poprawiĂŚ, nie ma co. I zrĂłb coÂś z tymi zdjĂŞciami, bo ludzie narzekajÂą! (MoÂże jakaÂś galeria)? :maruda:
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

To nie ludzie. Ja sprawdzi³em IP tych ludzi i jakoœ dziwnie siê pokrywa ze zbanowanymi u¿ytkownikami forum. :D Jeœli natomiast idzie o sam tekst, to za oko³o godzinê poprawiê ten b³¹d. Tekst jest dobry. Zdjêcia s¹ takie jak i oddzia³. Przecie¿ nie tak ³atwo opisaÌ zwyk³e biuro telewizji. A jest to jedyne tego typu przedsiêwziêcie - nikt inny wczeœniej siê tego nie podj¹³.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
Kowal
Bywalec
Bywalec
Posty: 953
Rejestracja: poniedziałek 27 gru 2004, 17:37
Lokalizacja: Gdańsk

Post autor: Kowal »

ÂŁukasz ma racje ja osobiÂście z niecierpliwoÂściÂączekam na GdaĂąsk. Faust daj sobie spokuj i wyluzuj.
Wróciłem!!
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

Kowal pisze: Faust daj sobie spokuj i wyluzuj.
Spokuj? :D Ups pewnie znowu zachowujĂŞ siĂŞ jak nauczycielka od polskiego ze szkoÂły MaĂŚka. :D :D

Widzê jednak, ¿e coraz szersze grono osób pragnie pozbawiÌ mnie mo¿liwoœci wypowiadania w³asnych opinii. Có¿, to forum powoli staje siê kó³kiem adoracyjnym.

PS ÂŁukaszu nie wiem kto komu w tym przypadku powinnien wybaczyĂŚ.
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

To nie ludzie. Ja sprawdziÂłem IP tych ludzi i jakoÂś dziwnie siĂŞ pokrywa ze zbanowanymi uÂżytkownikami forum.
nie uwa¿asz ze przegi¹³eœ ??? :evil: spasuj trochê...
Android <3
Maciek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1411
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 20:48

Post autor: Maciek »

doktorfaustus1 pisze: Ups pewnie znowu zachowujĂŞ siĂŞ jak nauczycielka od polskiego ze szkoÂły MaĂŚka. :D :D
Ale to teÂż moja ulubiona nauczycielka. :cool2:
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

Wysoka kamienica prezentuje siĂŞ doskonale, jednak najbardziej interesujÂące jest to, co siĂŞ w niej mieÂści. My wchodzimy, by zobaczyĂŚ, jak prezentuje siĂŞ wielkopolski oddziaÂł TVN24
WidzĂŞ, Âże nikomu nie przeszkadza to powtĂłrzenie. :roll:
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3032
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz »

WiĂŞc proponujĂŞ takÂą wersjĂŞ:

Wielkopolski oddziaÂł TVN24 mieÂści siĂŞ na ostatnim piĂŞtrze wysokiej kamienicy przy ulicy Kramarskiej w Poznaniu. JuÂż przy wejÂściu, wÂśrĂłd tabliczek z nazwami innych firm majÂących tu swoja siedzibĂŞ, znajduje siĂŞ logo jedynej w Polsce stacji informacyjnej.

Tamtejsza siedziba poÂłoÂżona jest w bardzo Âładnym miejscu, bo tuÂż obok Starego Rynku, czyli takÂże kozioÂłkĂłw, ktĂłre pokazujÂą siĂŞ w Poznaniu codziennie o 12:00.

Jeden z redaktorów tvn.tivi.pl przyszed³ tutaj kilkanaœcie minut po godzinie 11:00. Drzwi otworzy³a jakaœ mi³a pani. W œrodku znajdowa³o siê oko³o piêtnastu osób - kamerzyœci, redaktorzy, monta¿yœci... Przy oknie siedzia³ reporter TVN24 - Artur Zakrzewski, nadaj¹cy w³aœnie relacjê na ¿ywo dla porannego "Magazynu 24 godziny". W g³êbi biura znajduje siê monta¿, przy którym ci¹gle ktoœ pracuje. Wówczas trwa³o przygotowywanie materia³u dla TVN24 - wywiadu z kuratorem oœwiaty. Chwilê póŸniej pracê za³ogi z Kramarskiej zobaczy³a ca³a Polska. I to jest magia telewizji.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 »

:brawo: :spoko:
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....
Maciek
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1411
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 20:48

Post autor: Maciek »

MoÂże byĂŚ, chociaÂż... Sam rozumiesz, to juÂż nie jest takie "moje". :flowers:
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika